17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Принципи аналізу господарської діяльності№ роботи: 874
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Принципи аналізу господарської діяльності………………...………………3
2. Метод кореляційно-регресійного аналізу……………………………………7
3. Задача……………………………………………………………… …………11
Згідно з наведеною вище інформацією встановити вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва способом ланцюгових підстановок.
Розрахунки здійснити в таблиці

Список використаної літератури…………………………………..…………. .13
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.