21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мінливість якості послуг№ роботи: 871
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

5. Мінливість якості послуг........................ .............................. .............................. ....3
15. Маркетингові дослідження послуг........................ .............................. ................5
25. Поняття комплексу маркетингу послуг, характеристика складових його елементів..................... .............................. .............................. .............................. .......7
35. Експлуатаційний сервіс: сутність задачі і класифікація.................. ................10
45. Продукт як складовий елемент комплексу маркетингу у роздрібній торгівлі...................... .............................. .............................. .............................. ........13
55. Поняття ринку медичних послуг........................ .............................. .................14
Задача 5............................. .............................. .............................. .............................. 18
На території обласного центру функціонує фірма мобільного зв’язку. В наступному періоді вона ставить за мету збільшення частки ринку з 10 до 12 %, при місткості ринку – 175 тис. абонентів. Середній прибуток фірми від обслуговування одного абонента складає 98 грн, місткість ринку в наступному періоді не змінюється. Витрати на маркетингові зусилля на наступний рік заплановані на рівні 182 тис. грн.
Розрахувати додатковий прибуток фірми.

Задача 15............................ .............................. .............................. .............................1 9
Туристична фірма “Форум” планує організацію турів у Болгарію, Грецію, Італію та Індію. Туристичні ринки цих країн мають різну привабливість за показником щільності розміщення туристів. Дані, що характеризують щільність туристичних ринків країн, наведені у таблиці.
Задача 25............................ .............................. .............................. .............................2 0
ВАТ “АДВІС” виготовляє міні-сільськогосподарську техніку і прагне співпрацювати з магазином “Дачник”. Відомо, що товарообіг магазину, який забезпечить мінімальний рівень рентабельності, має становити 480 тис. грн. Площа торгового залу магазину “Дачник” становить 110
Визначити товарообіг магазину “Дачник” і зробіть висновок про доцільність такої співпраці.

Список використаної літератури.................... .............................. ............................21
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003, 192 с.
3. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
4. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
5. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
7. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
8. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.