17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Грошова-кредитна політика центрального банку – суть, типи, стратегічні цілі, проміжні та тактичні за№ роботи: 868
розділ: Гроші та кредит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

47. Грошова-кредитна політика центрального банку – суть, типи, стратегічні цілі, проміжні та тактичні задачі........................ .............................. ..........................3
1 7. Національний доход і національний продукт як визначальні потоки грошового обороту....................... .............................. .............................. ...................7
117. Становлення центрального банку в Україні. Його структура, статус та органи управління.................... .............................. .............................. .....................10
Задач а 5............................. .............................. .............................. .............................. 14
Визначити величину грошових агрегатів за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 130 млрд. грн., грошовий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 138 млрд. грн.
Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Список використаної літератури.................... .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Артус М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Мирослав Артус, Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 161 с.
2. Гроші та кредит: Підручник/ За заг. ред. М.І. Савлука, М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
3. Гроші та кредит: Підручник для вузів за спец. Фінанси та кредит / Михайло Савлук, К.Г. Зуллас, А. М. Коряк. - К.: Либідь, 2002. – 330 с.
4. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Богдана Івасіва, М-во освіти і науки України, НБУ, Терноп. акад. нар. госп.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.
5. Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Анатолій Демківський,. - К.: Дакор, 2003,, 2005: ВИРА-Р. - 527 с.
6. Денисенко М. Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів/ Микола Денисенко, Авт.передм. К. Г. Федоренко. - К.: Алерта, 2004. - 477 с.
7. Колодізєв О. Гроші та кредит: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Олег Колодізєв, Оксана Яременко, М-во освіти і науки України, Харківський держ. екон. ун-т. - Харків: ВД ІНЖЕК , 2004. - 153 с.
8. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 431 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.