24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарна політика підприємства№ роботи: 864
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 35
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .3

Розділ 1. Товар в системі маркетингу.................... .............................. .............5
1.1. Загальне поняття та класифікація товару........................ ......................5
1.2. Життєвий цикл товару. Упаковка та маркування.................... .............8
1.3. Товарна марка та її сутність...................... .............................. ..............13

Розділ 2. Товарна політика та її здійснення в маркетингу.................... ........16
2.1. Формування товарної політики підприємства.................. ................16
2.2. Рішення щодо товарного асортименту................... ...........................18

2.3. Рішення щодо широти товарного асортименту................... .............22

Розділ 3. Технологія планування товарного асортименту й управління ним........................... .............................. .............................. .............................. ..25
3.1. Розширення вгору та вниз.......................... .............................. ...........25
3.2. Двостороннє розширення.................... .............................. ..................27
3.3. Оновлення та насичення товарного асортименту................... ..........27

Висновки...... .............................. .............................. .............................. .............31

Список використаної літератури...............….... .............................. .................33
   
Список літератури

1. Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
3. Бондаренко І. В., Дубницький В. І. Сучасний маркетинг: Навчальний посібник. – Д.: Юго-Восток, 2002. – 324 с.
4. Багиев В. І., Тарасевич О. П. Маркетинг: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 268 с.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
6. Котлер Ф. Основи маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. – 1054 с.
7. Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 1257 с.
8. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Х.: Олді-плюс, 2004. – 200 с.
9. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. 255 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.