25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні підходи щодо розуміння та оцінки ризику№ роботи: 862
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Теоретична частина....................... .............................. .............................. ..............3
1. Основні підходи щодо розуміння та оцінки ризику........................ ................3
2. Поняття методу диверсифікації та приклади його застосування.................. .9
Розрахункова частина....................... .............................. .............................. ........15
Список використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Балабанов И.Т. Риск- менеджмент. – М., 1996.
2. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: Деміур, 1996.
3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996.
4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І, Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ІЗМН, 1996.
5. Грязнов А.Г. Антикризисний менеджмент. – М., 1996.
6. Теория и практика антикризисного управления. Под ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. – М.:
7. Машкова Н.І. Економічні ризики. – К., 2003.
8. Шахов В.В. Страхование. – М., 1997.
9. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992.
10. Ястремський О.І.Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів – К.: Артек, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.