17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правове регулювання зайнятості населення№ роботи: 857
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ..4
Слюсар Войтенко півтора року мав статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю. Коли він прийшов отримувати допомогу по безробіттю в черговий раз, йому було відмовлено в її виплаті з такої підстави, як невиконання ним обов"язку самостійно працевлаштуватись відповідно до рекомендації служби зайнятості. Войтенко обурився і заявив, що він не зобов"язаний самостійно сприяти своему працевлаштуванню, це обов"язок органів з працевлаштування
Чи справедлива аргументація Войтенка і як ці питання вирішені в законі?

2. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ..6
Пропрацювавши два місяці друкаркою в МВС України, Котенко К. пішла у декретову відпустку. Через три місяці вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй чергову оплачувану відпустку у повному обсязі і приєднати її до післяродової відпустки. У проханні їй було відмовлено
Чи правомірна відмова? Зробіть посилання на закон

3. Правове регулювання зайнятості населення..................... .............................. ..7
Висновки…................ .............................. .............................. .............................. ..11
Література…............. .............................. .............................. .............................. ...12
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України. - Затверджується Законом N 322-VIII від 10.12.71. - ВВР, 1971, додаток до N 50, ст
2. Закон України "Про зайнятість населення". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст
3. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст
4. Закон України "Про пенсійне забезпечення". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст
5. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 16, ст
6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 22, ст
7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 14, ст.
8. Закон України „Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР
9. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред.. П. д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.
10. Трудове право України / За ред. Н.Б. Болотіної і Г.І. Чанишевої. — К.: Товариство „Знання”, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.