24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз поняття „службової особи” у теорії кримінального права№ роботи: 856
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Аналіз поняття „службової особи” у теорії кримінального права..........5
Розділ 2. Поняття злочинів у сфері службової діяльності за КК України.............9
Розділ 3. Судова практика розгляду справ про вчинення злочинів у сфері перевищення влади або службових повноважень................... .............................. .17
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. 34
При проведенні обшуку слідчий Сумін вилучив у директора малого підприємства «Мрія» документи, які свідчили про причетність директора до розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Коли Сумін після обшуку повертався у відділ міліції, його зустріли двоє працівників малого підприємства Ковтун і Макаров, які погрожуючи вбивством Суміну зажадали від нього, щоб він передав їм матеріали обшуку. Слідчий віддав матеріали, які вони тут знищили. Директор про таку поведінку своїх працівників нічого не знав.
Кваліфікуйте дії Ковтуна і Макарова.

Задача 2............................. .............................. .............................. .............................. 36
Шенківський та Зосименко, знаходячись в стані сп’яніння, зупинили автомобіль Ваз-2110, яким керував Линдюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони – погрожуючи ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста. Коли закінчилось пальне, машину вони покинули. Під час слідства Шенківський і Зосименко пояснили, що автомобіль вони забрали тільки з метою доїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити.
Кваліфікуйте дії Шенківського і Зосименка.

Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..................38
Список використаних джерел........................ .............................. ............................40
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р. [http://zakon.rada.gov.ua]
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі зм. та доп.) // К.: Атіка, - 2001. 160с.
3. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002, № 5.
4. Державний класифікатор професій (ДК 003-95). Затверджений наказом Держстандарту № 257 від 27літня 1995 р. [http://zakon.rada.gov.ua]
5. Матеріали статистичної звітності Державного департаменту України з питань виконання покарань. http://www.kvs.gov.ua/
6. Бантишев О. Відповідальність за злочини в сфері службової діяльності// Юридичний журнал.- 2003- № 7(13)- С. 69-72.
7. Битяк Ю.П. Державна служба в СРСР і розвиток її демократичних основ: Навчальний посібник. – К., 1990.
8. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должност-ными лицами. – М.: Народное образование, 1985.
9. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник. / За ред.. професорів М. І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Киїів-Харків: Хрінком Інтер, Право, 2002. – 494 с.
10. Коржанський М. Й., Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка 2002. – C.114-184.
11. Кульбашна О. Співвідношення понять «службовець» і «державний службовець» у законодавстві України // Право України. 1999. № 4. – С. 98-99.
12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. Та доповн. / Відп. ред. С. С. Стеценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. (Нормативні документи та коментарі).
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 3-те вид., перероб. та доп. / За ред. М.Л. Мельника, М.Л. Хавронюка. — К., 2004. – 1428 c.
14. Панов Н. Преступление: методологические аспекты исследования и отражения в уголовном законодательстве// Проблемы законности.- 1995.- № 30.
15. Петухов Г.Е., Васильєв А.С. Понятие должностного лица в советском законодательстве й правовой науке // Правоведение. 1980. № 3.
16. Петришин А.В. Статус должностного лица: природа, структура, специализация. – К., 1990.
17. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления.- К.: Наукова думка, 1978.
18. Теория государства й права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М., 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.