19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ№ роботи: 852
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття та значення строків у цивільному процесі....................... ..................4
2. Види процесуальних строків....................... .............................. .........................8
- встановлені законом
- встановлені судом
- абсолютно визначені
- відносно визначені
3. Обчислення процесуальних строків....................... .............................. ...........12
4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків................14
Вис новки......................... .............................. .............................. ...........................16

Список використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Феміда, 1996.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від вiд 18.03.2004 № 1618-IV
3. Кравчук В.М, О.І. Угриновська Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина. - 2006. – 944 с.
4. Чорнооченко С.І Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-472с.
5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. - К.: Ін Юре, 2005 – 456 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.