18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Спільне підприємництво та його вплив на економічний розвиток країни№ роботи: 85
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти спільного підприємництва
1.1. Поняття спільного підприємства
1.2. Фактори розвитку спільного підприємництва
1.3. Світовий досвід розвитку спільного підприємництва
Розділ 2. Аналіз спільного підприємництва та його вплив на економіку України
2.1. Предумови спільного підприємництва в Україні
2.2. Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері
2.3. Розвиток спільного підприємництва в Україні, у контексті світового руху капіталу
Розділ 3. Перспективи розвитку спільного підприємництва в Україні
Висновки
Список використаної літератури

Висновки
Спільн і підприємства є самостійними учасниками зовнішньоекономічних відносин і відповідно визначаються як підприємства, які базуються на спільному капіталі субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
Міжнародні спільні підприємства розвиваються у контексті поглиблення інтернаціоналізації, обєктивних процесів усуспільнення капіталу, генезису форм та методів його концентрації й експорту, диверсифікації виробництва у динамічному конкурентному середовищі. На масштаби, динаміку та результативність СП впливає сукупність взаємоповязаних факторів, серед яких доцільно виділити:
• глобально-економічні - стан розвитку світової економіки, головних міжнародних факторних ринків, у тому числі ринку інвестицій; стабільність світової валютної системи; активність страхування міжнародних операцій;
• політико-, ресурсно- та загальноекономічні стосовно тієї чи іншої країни - стабільність політичного устрою та уряду, загроза стабільності і ззовні, ступінь втручання уряду в економіку, його ставлення до іноземних інвестицій, дотримання міжнародних дво- та багатосторонніх угод; наявність природних ресурсів, демографічна ситуація, географічне положення; темпи економічного розвитку, рівень інфляції, конвертованість валюти, стан платіжного балансу, розвиненість національного ринку капіталів, система оподаткування тощо.
Взагалі процес розвитку спільного підприємництва включає в себе перш за все розвиток і підтримання на належному рівні інвестиційної привабливої ситуації в країні, оскільки спільне підприємництво являється одним із засобів залучення іноземного капіталу, найбільш поширеною формою спільного підприємництва являється спільне підприємство, світовий досвід свідчить, що в процесі роздержавлення і залучення іноземного капіталу саме спільне підприємство являється найбільш бажаною формою залучення іноземного капіталу, як для інвестора так і для країни, яка зацікавлена у роздержавленні.
Світовий досвід залучення інвестицій та створення СП свідчить про те, що поступово країни, які бажають залучити до своєї економіки інвестиції, готові покращувати інвестиційний клімат не тільки за рахунок зменшення податкового обкладання, а разом з тим і податкових надходжень, а й збільшується доля грошових ресурсів, які держава спроможна запропонувати у вигляді фінансової допомоги перспективним інвестиційним проектам, що говорить про те, що залучення інвестиційного капіталу є потужним фактором в процесі розвитку національної економіки, а іноді навіть і вирішальним, адже в сучасних процесах глобалізації світової економіки, поширення транснаціоналізації підприємств прослідковується тенденція до збільшення обємів міжнародних інвестиційних потоків, що пояснюється інтенсифікацією темпів росту світової економіки.
Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, але і інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу.
Відповідно до державної програми залучення іноземного капіталу пріоритетними сферами інвестування визнані підприємства агропромислового, лісопромислового, паливно-енергетичного і металургійного комплексів; машинобудування, легкої, медичної промисловості.
Перехід України до ринкової економіки зумовлює необхідність створення механізму, який би стимулював науково-технічну діяльність та допомагав би впроваджувати в життя принципи інноваційної політики. До таких принципів слід віднести:
- по-перше, орієнтацію на довгострокові та середньострокові цикли інноваційних процесів;
- по-друге, орієнтація на високотехнологічні виробництва;
- по-третє, орієнтація на впровадження інноваційних процесів на підприємствах та доведення їх до кінцевого результату ( із споживанням в нашій країні ).
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.