20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення та вибір організаційної форми підприємництва№ роботи: 848
розділ: Господарське право
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Визначення та вибір організаційної форми підприємництва………..………3
2. Відкриття рахунка підприємства в банку………………………………….....9
3. Резюме бізнес-плану……………………………………………… …….……12
Список використаних джерел………………………………………………..…13
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
2. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник, - К.: Істина, 2003. – 773 с.
3. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.
4. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
5. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120с.
6. Барроу К. Б. Бізнес-план. — К.: Знання, 2002. — 285с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.