14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Експертиза макаронних виробів№ роботи: 847
розділ: Комерційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
1. Характеристика ринку
2. Характеристика сировини макаронних виробів
3. Особливості виробництва макаронних виробів
Нове у виробництві макаронних виробів
4. Характеристика асортименту макаронних виробів
5. Вимоги та показники якості макаронних виробів
Дефекти макаронних виробів
6. Упаковування, зберігання і маркування макаронних виробів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. — К.: Лібра,1998.— 632 с.
Сирохман І.Тознавство борошняних виробів. Підручник. — К.: Вища шк.,1993.— 238 с.
2. Задорожний І.М. Товарознавство зерноборошняних товарів: Підручник.—К.: Вища шк.,1993. — 189 с.
3. Задорожний І.М., Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство продовольчих товарів.. Підручник.—Львів, Коопосвіта, 2000.— 317 с.
4. Ковальчук К.Л., Борошняні та зерно-борошняні товари. Київ, 2003 – 150.
5. Товароведение продовольственных товаров/Л.А Боровикова, В.А. Гєрасимова, A.M. Евдокимова и др.— М.: Зкономика, 1988. — 352 с.
6. Коробкина З.В. Товароведение мучных товаров. — М.: Зкономика,1986.—208 с.
7. Габризльянц М.А., КозловА.П. Товароведение продовольственных товаров.— М.: Зкономика, 1986. — 408 с.
8. Бухтарева З.Ф., Ильенко-Петровская Т.Т., Твердохлеб Г.В Товаровидение продовольственных товаров. — М.: Зкономика, 1985.
— 285 с.
9. Хранение мучных товаров /Н.И.Чертков, А.В.Луговои, А.С.Сергеев, А.Н.Миронова. — М.: Агропромиздат, 1989. — 288 с.
10. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственньїх товаров /Л.Н.Борошило, В.П.Гильтяева,В.Т.Колесников и др.; под ред.В.Е. Мицьїка. — К.: Техника, 1991. — 215 с.
11. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственньїх товаров /Б.И.Власенко, Л.Н.Ворошило, Г.Н.Ку-личкин и др.; под ред. В.Е.Мицьїка. — К.: Техника, 1990. — 271 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.