25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Речові права на чуже майно№ роботи: 845
розділ: Цивільне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Вступ
2. Поняття речових прав на чуже майно. Речові права на чуже майно власності. Види ричових прав на чуже майно.
3. Поняття та зміст права володіння чужим майном. Субєкти та обєкти володіння. Виникнення та прпинення володіння.
4. Поняття та зміст права користування чужим майном. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Особливості субєктивного складу, змісту і здійснення сервітутних прав. Узус та узуфрукт. Припинення сервітутів.
5. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітивзис). Право користування чужою земельною ділянкою для забудови(суперфіцій).
6. Речові права юридичних осіб на господарювання з майном (майновм комплексом) власника. Право повного господарського відання. Право оперативного управління , його різновиди. Право установи на самостійне роспорядження доходами, отриманими за рахунок дозволеної власником господарської діяльності. Висновок.
Список використаної літератури.
   
Список літератури

1. Братусь С. Право державної власності//Право власності при вдосконаленні социалізма. - М.1989. - 39. Институции Гая (2; 14). //
2. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман Аграрне право України. Харків .2003р.
3. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. - М., 1963.
4. Ортинський В.Л. Основи права України /Ортинський В. - К. СВІТ, 2003 - 368 ст.
5. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с.
6. Основи римського приватного Прав: Навчальний посібник - Львів: Ред.-вид. відділ Львів, ун-ту, 2000. - 238с.
7. Памятники римского права. - М., 1997.
8. Пушкін А.А. Цивільне право України Ч.-1 - Х.1996.
9. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 24.07.2009 року
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.