20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом№ роботи: 844
розділ: Кримінальне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ .............................. .............................. .............................. ......................... 3-4
І. Поняття та мета покарання в Україні:
1. Поняття покарання; …………………………………................. ................... 6-7
2. Мета покарання .............................. .............................. .............................. .. 8-11
ІІ. Принципи та загальні засади призначення покарання в Україні:
1. Принципи призначення покарання; …………………………………….. 11-15
2. Сутність загальних засад призначення покарання:
а) поняття та перелік загальних засад призначення покарання; ……………. 16
б) призначення покарання у межах, встановлених у санкції статті Особливої частини КК України; ……………………………………………………...…… 16
в) призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК України; ……………………………………………………………………...… . 17
г) призначення покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання .18-20
3. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання:
а) обставини, що пом’якшують покарання; ……………………………..... 20-24
б) обставини, що обтяжують покарання ………………………………..… 24-31
ІІІ. Закордонний досвід призначення покарання:
1. Італія; ……………………………………………………………….……. 33-35
2. Німеччина ……………………………………………………………..….36- 36
Висновок …............................. .............................. .............................. ............ 37
Список використаної літератури …............................. .............................. ... 38-40
   
Список літератури

1. Конституція Італії 1947 року.
2. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1922 року.
4. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1927 року.
5. Кримінальний кодекс Італії 1930 року.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року.
7. Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина від 13 листопада 1998 року.
8. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України № 1129-ІV від 11 липня 2003 року.
10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Алерта, 2002. – с. 432.
11. Кримінальне право України. Альбом схем: Загальна частина: Навчальний посібник / Ж.Ю. Половніков. – К.: Алерта, 2003. – с. 132
12. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Н.В. Чернишова. – К.: Атіка, 2003. – с. 288.
13. Кримінальне право України: Навчальний посібник / О.М. Омельчук. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – с. 297.
14. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. – с. 328.
15. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. – К.: Кондор, 2004. – с. 512.
16. Кримінальне право України: Підручник / М.І. Мельник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – с. 680.
17. Кримінальне право України: Навчальний посібник / В.О. Кузнєцов. – К.: Кондор, 2005. – с. 384.
18. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов. – К.: Кондор, 2005. – с. 480.
19. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.Ф. Іванов. – К.: Кондор, 2005. – с. 554.
20. Уголовный кодекс ФРГ / Перевод с немецкого И.И. Иванченкова. - М.: Зерцало, 2001. - с. 598.
21. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» № 1647-ІІІ від 06 квітня 2000 року.
22. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24 жовтня 2003 року.
23. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» № 12 від 25 грудня 1992 року.
24. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про зґвалтування та інші статеві злочини» № 4 від 27 березня 1992 р.
25. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» № 2 від 07 лютого 2003 року.
26. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Учебное пособие / И.Д. Козочкин. - М.: Омега, 1992. - с. 332.
27. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – с. 1104.
28. Проблемы наказания по законодательству России и зарубежных стран: Учебное пособие / И.Д. Козочкин. - М.: Омега, 1999. - с. 318.
29. Уголовное право зарубежных стран: Учебник / Ф.М. Решетников. - М.: Наука, 1989. - с. 493.
30. Уголовное право буржуазных стран: Общая часть: Сборник законодательных актов / Под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козочкина. - М.: УДН, 2002. - с. 601.

31. Уголовное право зарубежных государств: Учебное пособие / Под ред. И.Д. Козочкина. - М.: Омега, 2003. – с. 576.
32. Мої пропозиції щодо змін у кримінальному законодавстві / В. Кубарєв // Право України. – 1991. - № 7. – с. 42-45.
33. Роздуми про майбутній Кримінальний кодекс України / М. Косюта // Право України. – 1992. - № 7. – с. 28-30.
34. Вдосконалюваємо кримінальне законодавство / І. Івашкович // Право України. – 1993. - № 9. – с. 36-40.
35. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за зґвалтування / Є. Пономаренко // Право України. – 2006.-№ 7. – с.82-87.
36. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. – с. 260.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.