21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конституційна характеристика форми української держави№ роботи: 842
розділ: Правознавство
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Конституційна характеристика форми української держави.
2. Конституційно - правові відносини : поняття, особливості, види.
3. Правові основи служби в органах місцевого самоврядування.
Список використаних джерел.
   
Список літератури

1. Ю. Н. Тодыка. Основи конституционного строя Украины. Учебное пособие. - Харьков: "Факт", 1999.-320с.
2. М. В. Баглай, Б.Н. Габричидзе. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. - ИНФРА-М, 1996.
3. Ю. Н. Тодыка. Основы конституционного строя Украины. Учебное пособие. - Харьков: "Факт", 1999.-47 с.
4. М. В. Баглай, В. А. Туманов. Малая энциклопедия конституционного права. - М.: Издательство БЕК, 1998. -115 с.
5. Государственное право Германии. Сокращенный перевод с немецкого семитомного издания. Том 1. - М.: Институт государства и права РАН, 1994. – 23 - 24 с.
6. А. П.Заєць. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парламентське вид-во, 1999. - 100 с.
7. В. Шаповал. "Соціалізація" як особливість сучасного конституційного регулювання // Вісник Конституційного Суду України. 2004. - № 3. - С. 28.
8. М. В. Баглай, В. А. Туманов. Малая энциклопедия конституционного права. - М.: Издательство БЕК, 1998. -407 с.
9. http://readbookz.com/books/33. html - Опорний конспект лекцій «Конституційне право України»
10. П. Стецюк. Конституційно-правові засади побудови (організації) України як національної держави // Народознавчі зошити. Двомісячник. 2002. Зошит 5-6 (47-48). Вересень -грудень. - С. 549 – 540.
11. Мала енциклопедія етнодержавознавства /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. - К.: Довіра: Генеза, 1996. -284 – 291 с.
12. "Аграрний сектор України" (agroua.net).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.