21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація умов „Інкотермс – 90”№ роботи: 841
розділ: Ціноутворення
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Класифікація умов „Інкотермс – 90”........................... ............................3

2. Методи визначення витрат в складі ціни.......................... ......................6
3. Задача........................ .............................. .............................. .....................9
Оптово -торговельне підприємство планує реалізувати холодильники, для чого укладає контракт з виробником. Середня оптова ціна одного холодильника на ринку – 640 ум. од Витрати підприємства на транспортування становлять 360 ум. од на партію товару з 50 холодильників. У середньому на виріб витрати на заробітну плату становлять 20 ум. од., інші витрати – 635 ум. од. на всю партію. Яка відпускна ціна холодильника підприємства, якщо воно планує отримати прибуток з кожного холодильника у розмірі 15%.
Список використаної літератури.................... .............................. .............11
   
Список літератури

1. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
2. Цены и ценообразование. 4-е изд. / Под редакцией В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.
3. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
4. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.