10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Система соціального захисту№ роботи: 84
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1.Сутність соціальних проблем у ринковій економіці
1.1. Причини появи соціальних проблем
1.2. Завдання держави в ринковій економіці по вирішенню питань соціального захисту населення
Розділ 2.Система соціального захисту населення в умовах ринку
2.1. Порівняння систем соціального заходу в адміністративно-розподільчій та ринковій економіці
2.2. Принципи соціального захисту в умовах ринку
Розділ 3. Система соціального захисту в Україні
3.1. Організаційно-правові аспекти соціального захисту в Україні
3.2. Стан та проблеми соціального захисту в Україні
Висновки
Література

Вступ
Економі чне піднесення країн Західної Європи дозволяє зробити висновок, що рівень соціального захисту це не лише результат, але водночас фактор прискорення чи уповільнення економічного розвитку.Ця відома істина одержала ще одне підтверження в процесі трансформації економикі посткомуністичних країн. Адже процесс трансформації економіки проходить більш успішно саме в тих країнах, де головну увагу приділили зменшенню негативних наслідків економічних реформ для населення. І навпаки. Там, де соціальним питанням приділяють менше уваги, там процеси економічної трансформації ідуть гірше.
В чому ж полягає основна особливість функціонування суспі¬льних фондів споживання за кордоном порівняно з вітчизняною системою? В тому, що в країнах Заходу ці фонди формуються не безпосередньо з національного доходу, як в Україні, а опосередко¬вано, тобто з коштів, які спочатку розподіляються у вигляді заробітної плати або доходів, а потім виплачуються через систему оподаткування доходів.
Система соціального захисту на Україні у сучасних умовах постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства. Зміни в Україні у останні роки призвели до сильного погіршення умов життя населення, тому потреба у ефективній роботі системи соціального захисту постає перед нами як ніколи.
Реставруючи капіталізм в Україні, вітчизняні реформатори прагнуть повністю скопіювати й західну систему соціального захисту населення, незважаючи на те, що в нас зовсім інші умови, ніж у розвинутих країнах світу. Зокрема, на сьогодні існує досить велика різниця в рівнях розвитку національних економік, в рівнях і масштабах зубожіння населення, в структурі малозабезпеченого населення, дещо інакші соціальні проблеми першочергової ваги. Незважаючи на те, держава вже тепер майже зняла з себе соціаль¬ний захист малозабезпечених верств населення й повністю, зважа¬ючи на ті закони, що систематично проводить уряд через Верховну Раду по скороченню асигнувань на соціальну сферу, хоче переклас¬ти його на плечі саме тих, хто найбільше потребує державної допомоги.
Зважаючи на вище сказане дана тема на сьогоднішій день набуває надзвичайної актуальності.
Дана робота складається з трьох взаємоповязаних розділів. У першому розділі розглядаються сутність соціальних проблем у ринковій економіці, у другому – особливості система соціального захисту населення в умовах ринку. Третій розділ присвячений безпосередньо стану та проблемам соціального захисту в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.