16 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Цінова стратегія фірми. Вибір типу цінової стратегії.№ роботи: 838
розділ: Ціноутворення
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

3. Цінова стратегія фірми. Вибір типу цінової стратегії.
Тест 1. (3).
Якщо фірма вважає для себе бажаним норматив рентабельності продажу на рівні 40%, то це означає, що при ціноутворенні їй потрібно використовувати показник рентабельності до собівартості, рівний:
а) 33,3
б) 66,7
в) 15,5
Тест 2. (11)
Яким має бути питомий маржинальний дохід у ціні товару фірми, без зниження ціни на товар навіть після надання продажів на 30% у результаті зниження цін конкурентами на 14%
а) 32%
б) 37%
в) 42%
г) 47%
Тест 3. (22)
Фірма одночасно може реалізувати декілька типів цінових стратегій:
а) так
б) ні
в) може, але тільки в умовах депресивного ринку
Тест 4. (33)
Фірма вже давно виготовляє товар, який добре відомий покупцям. У цій ситуації ціновий прорив, тобто встановлення помітно більш низьких цін:
а) доречний
б) недоречний
в) небезпечний. Змінить думку покупців щодо високої економічної цінності товару.
Задача 1. (3)
Підприємство виготовляє і реалізує протягом року 20 тис виробів за ціною 40 грн за штуку, а змінні витрати на одиницю виробу складають 24 грн. У зв’язку з падінням попиту на дану продукцію розглядається варіант доцільності зниження ціни виробу на 5 грн. Яку додаткову кількість продукції необхідно реалізувати, щоб втрати від зниження ціни компенсувати збільшенням доходу без збільшення обсягів продажу, тобто необхідно визначити беззбиткову зміну обсягу реалізації.

Задача 2. (13)
Яке з приведених нижче оголошень свідчить про проведення політики цінової дискримінації:
а) широкий вибір автомобільних холодильників ємністю 10 л. Холодильник марки „Х” коштує 199 грн., марки „У” 219 грн, марки „Z” – 239 грн.
б) у продажу є йогурт марки „Х” за упаковкю (1 л.) – 2,5 грн. За блок з 4-х упакувань – 9,5 грн.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
2. Цены и ценообразование. 4-е изд. / Под редакцией В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.
3. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
4. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
7. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
8. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.