22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розрахунок ціни реалізації продукції№ роботи: 836
розділ: Ціноутворення
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Розрахунок ціни реалізації продукції………………………………………….3
В исновок…………………………………………………………… ……………9
Список використаної літератури……………………………………………….1 0
   
Список літератури

1. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
2. Цены и ценообразование. 4-е изд. / Под редакцией В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.
3. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
4. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.