21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Встановлення цін на медичну та фармацевтичну продукцію№ роботи: 835
розділ: Ціноутворення
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ......................3
1. Види цін та їх структура..................... .............................. .............................. .......4
2. Встановлення цін на медичну та фармацевтичну продукцію: світовий та вітчизняний досвід........................ .............................. .............................. ..................7
Висновки. .............................. .............................. .............................. .........................15
Л ітература..................... .............................. .............................. .............................. ....16
   
Список літератури

1. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
2. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
3. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.