22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні принципи аналізу ризику№ роботи: 834
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Загальні принципи аналізу ризику…………………………….………………3
2. Сутність управління портфелем цінних паперів……………………………..5
Задача 1…………………………………………………………………………… .7
Розглянемо акції двох компаній А та В. Для кожної з них можлива (випадкова) величина норми прибутку залежить від стану економіки.
Експерти вказують на 5 можливих станів економіки та дають ймовірності щодо цих станів та дають ймовірності щодо цих станів. Дані наведені в таблиці.

Задача 2…………………………………………………………………………… .9
Розглянемо три різні акції А, В та С. Дані стосовно їх норми прибутку подані в таблиці
Обчислити відповідні коефіцієнти кореляції.
Задача 3……………………………………………………………………….. ….12
Розглянемо акції А і В. Норми прибутку цих акцій, що спостерігалися за минулі десять періодів, подані в таблиці.
Необхідно обчислити коефіцієнт кореляції.
Список використаних джерел…………………………………………………..14
   
Список літератури

1. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
2. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
3. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
4. Кісєльов А. П. основи бізнесу.-К., 1998.
5. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996.
6. Вітлінський В.В., Наконечний С.І, Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ІЗМН, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.