11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валютні ризики в банківській діяльності та система заходів їх регулювання№ роботи: 831
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

12. Валютні ризики в банківській діяльності та система заходів їх регулювання................... .............................. .............................. .............................. 3
Завдання 1............................. .............................. .............................. ........................9
Зав дання 2............................. .............................. .............................. ......................11
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського К. 2002
2. Економічні ризики: Навчальний посібник Івченко І.Ю. К. 2004
3. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни За ред. Вітлінський В.В., Верчено П.І. К: 2000
4. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы
5. змерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
6. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.