18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика виробничого, комерційного та ринкового ризиків№ роботи: 829
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Характеристика виробничого, комерційного та ринкового ризиків
2. Запаси і резерви як способи зниження ступеня ризику
3. Сутність хеджування. Використання ф’ючерсів та опціонів у хеджуванні
4. Поняття базису. Базисний ризик у хеджуванні.
   
Список літератури

1. О.І. Дегтярьова “Біржова справа”, М.: 1997 р.,
2. В М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
3. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського К. 2002
4. Економічні ризики: Навчальний посібник Івченко І.Ю. К. 2004
5. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни За ред. Вітлінський В.В., Верчено П.І. К: 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.