21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статистичний метод аналізу ризику№ роботи: 828
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Статистичний метод аналізу ризику…………………………………………..3
2. Ризик, що диверсифікується, в порівнянні з ринковим ризиком……………5
Задача 1…………………………………………………………………………… .9
Розглянемо акції двох компаній А та В. Для кожної з них можлива (випадкова) величина норми прибутку залежить від стану економіки.
Експерти вказують на 5 можливих станів економіки та дають ймовірності щодо цих станів та дають ймовірності щодо цих станів. Дані наведені в таблиці.
Обчислити ризик для кожного з двох цінних паперів.

Задача 2…………………………………………………………………………. ..11
Розглянемо три різні акції А, В та С. Дані стосовно їх норми прибутку подані в таблиці
Обчислити відповідні коефіцієнти кореляції.
Задача 3…………………………………………………………………………. ..13
Розглянемо акції А і В. Норми прибутку цих акцій, що спостерігалися за минулі десять періодів, подані в таблиці.
Необхідно обчислити коефіцієнт кореляції
Список використаної літератури……………………………………………….. 16
   
Список літератури

1. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського К. 2002
2. Економічні ризики: Навчальний посібник Івченко І.Ю. К. 2004
3. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни За ред. Вітлінський В.В., Верчено П.І. К: 2000
4. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы
5. змерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
6. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.