14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Метод визначення компетентності експертів№ роботи: 827
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Теоретична частина....................... .............................. .............................. ..............3
1. Метод визначення компетентності експертів..................... .............................. 3
2. Основні етапи проведення процесу управління ризиком....................... ........6
Розрахункова частина....................... .............................. .............................. ........10
Собівартість товару складає 2,00 дол, а продається за 2,50 дол. Обсяг продажу є випадковою величиною. 100 одиниць товару можна продати з ймовірністю 0,1; 125 – 0,3; 175 – 0,2; 200 – 0,05; 250 – 0,05.
Знайти обсяг товару, який необхідно закупити, щоб він забезпечив максимальний сподіваний прибуток. Знайти значення дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації для обсягу продажу та прибутку.


Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Балабанов И.Т. Риск- менеджмент. – М., 1996.
2. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: Деміур, 1996.
3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996.
4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І, Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ІЗМН, 1996.
5. Грязнов А.Г. Антикризисний менеджмент. – М., 1996.
6. Теория и практика антикризисного управления. Под ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. – М.:
7. Машкова Н.І. Економічні ризики. – К., 2003.
8. Шахов В.В. Страхование. – М., 1997.
9. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992.
10. Ястремський О.І.Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів – К.: Артек, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.