22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиції в основний капітал№ роботи: 825
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інвестиції в основний капітал....................... .............................. .......................3
2. Об’єкти фінансування основного капіталу...................... .............................. ...9
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 11
Обчислити ЧТВ і ВСП таких незалежних інвестиційних проектів.
Необхідна ставка прибутковості – 15%. Який проект кращий?
4. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 12
Корпорація має два випуски привілейованих акцій. За акцією першого випуску сплачується щорічний дивіденд $3,75 за акцію другого – $5,00. Якщо корпорація вирішила продавати акцію першого випуску за ціною $35,50 а другого за $47,50 то якою буде необхідна ставка прибутковості акцій кожного випуску?

5. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 12
Інвестор має $10000 він може вкласти гроші в ощадний сертифікат під 8% річних на 5 років. Інвестор очікує, що процентна ставка сертифіката зростатиме на 3% кожні 5 років. Яку суму коштів інвестор отримає через 15 років?
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Гоголь Г. Основи инвестирования. — М.: Дело, 2001. — 258 с.
2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Вища школа, 1998.-350 с.
3. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
4. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 59-71.
5. Крувшвиц Л. Финансирование и инвестиции: Учебн. для вузов / Пер. с Нем. Под ред. В. В. Ковалева,3. А.Сабова. - СПб.: Питер, 2001- 487 с.
6. Дудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.06.02 / КНЕУ. - К., 2001. - 19 с.\
7. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
8. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.