21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стадії інноваційного менеджменту№ роботи: 823
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Стадії інноваційного менеджменту……………………………………..……. 3
2. Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації……………………………………………. 6
3. Завдання………………………………………………………… ……………...7
На прикладі Вашої організації проаналізуйте види ризику, які супроводжують впровадження конкретного інноваційного проекту. Спробуйте оцінити: інфляційний ризик, ризик незавершеного проекту, соціально-економічний ризик, податковий ризик, ризик нежиттєздатності проекту.

Список використаної літератури…………………………………………….…. 11
   
Список літератури

. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36.
2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
3. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
4. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
5. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.