25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте організаційні структури управління інноваційною діяльністю на підприємстві.№ роботи: 822
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1.1. Охарактеризуйте організаційні структури управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
1.2. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Які способи прав на інтелектуальну власність є найпоширенішими? Розкрийте їх суть.
2. Тести
3. Задача
У результаті вдосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилася, що дозволило зменшити суму заробітної плати основних робітників у розрахунку на 100 одиниць продукції на 4 грн. Економія заробітної плати складає 55% всієї суми зниження собівартості.
Виробнича програма дільниці на рік – 500 тис. шт. виробів. Додаткові одноразові витрати на перепланування робочих місць – 19000 грн
Визначити річний економічний ефект, термін окупності капіталовкладень і фактичний коефіцієнт їх ефективності.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; Про охорону прав на промислові зразки; Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закони України //Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 7.
3. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
4. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
5. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
6. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.