21 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Напрями розвитку сучасних виробничих технологій№ роботи: 821
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 1
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

10. Напрями розвитку сучасних виробничих технологій…………………….3
20. Ефективність інноваційних проектів……………………………………….5
30. Правове забезпечення інвестиційної діяльності…………………………..7
Задач а…………………………………………………………………………… .10
Підприємство розглядає можливість інвестування виробництва нового виду продукції. В таблиці наведені альтернативні варіанти інвестування: проекти А і Б. Визначте, який з проектів слід вибрати підприємству, розрахувавши такі показники ефективності: грошовий потік теперішня вартість грошового потоку в результаті дисконтування, чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності. Зробіть обґрунтовані висновки.
Список використаних джерел………………………………………………….12
   
Список літератури

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України. — К.: Преса України, 1997.
2. Закон України «Про інноваційну діяльність» // ВВР. — 2002. — № 36.
3. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. "Стратегия инновационной деятельности предприятия. Сб. научных трудов. Под ред. д.э.н. Титова В.В. и Марковой В.Д., Новосибирск, 1995. – 387с.
4. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. М. "Луч", 1992. 237с.
5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
6. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
7. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
8. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.