17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Матеріально-технічне забезпечення інвестиційної діяльності№ роботи: 819
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційної діяльності.................... .......3
2. Сутність вільних економічних зон та їх роль у залученні іноземних інвестицій.................... .............................. .............................. .............................. .......9
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. 12
Припустимо, що в інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани трьох альтернативних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, наведені в таблиці.
Використовуючи наведені вихідні дані, необхідно визначити, який проект із запропонованих, є найбільш ефективним. Для цього необхідно по кожному з проектів обчислити такі показники:
1) чистий приведений доход;
2) індекс прибутковості;
3) термін окупності;
4) внутрішня норма доходності.
Зробити відповідні висновки.

Задача 2............................. .............................. .............................. .............................. 17Номінальна ціна облігації становить 120 грн, ставка купона (купонна прибутковість - 16%, купонний доход виплачується один раз на рік. Інвестор придбав облігацію за 70 грн і через два роки, не чекаючи погашення, продав її за 85 грн (без обліку накопиченого купонного доходу). Кількість календарних днів, що пройшли від дати останньої виплати купонного доходу до дня розрахунку по даній угоді, становить 182 дні.
Розрахуйте кінцеву прибутковість цієї облігації для інвестора й ринкову ціну, по якій вона була продана, з урахуванням накопиченого купонного доходу.


Список використаних джерел........................ .............................. ............................18
   
Список літератури

1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. — К. : ЦУЛ, 2003. — 375с.
2. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. — К.: Кондор, 2005. — 406с.
3. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький: ХНУ, 2004. — 310с.
4. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2001. — 280 с.
5. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.