21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційний цикл та його складові№ роботи: 817
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інвестиційний цикл та його складові
2. Задача
Визначити першопочаткову і залишкову вартість крана, якщо відомо:
- річна норма амортизаційних відрахувань – 8%;
- річна сума амортизаційних відрахувань 2400 грн
- ліквідаційна вартість – 10% від першопочаткової.

3. Задача
Визначити показники валового і чистого прибутку, рентабельності продукції та виробництва, процент виконання планових завдань з цих показників та вплив на рентабельність виробництва змін прибутку та вартості виробничих фондів.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
2. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
3. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
4. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
6. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.