19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційний проект і його складові, види проектів№ роботи: 815
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інвестиційний проект і його складові, види проектів
2. Аналіз узгодженості фінансових потоків за проектом. Форми фінансування інвестиційних проектів
Задача 1
Виберіть менш ризикований проект, якщо приведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами
Задача 2
Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40%. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту.
Задача 3
Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування – 20%, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 200 тис. грн., 250 тис. грн., 250 тис. грн
Задача 4
Виберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Гоголь Г. Основи инвестирования. — М.: Дело, 2001. — 258 с.
2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Вища школа, 1998.-350 с.
3. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
4. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 59-71.
5. Крувшвиц Л. Финансирование и инвестиции: Учебн. для вузов / Пер. с Нем. Под ред. В. В. Ковалева,3. А.Сабова. - СПб.: Питер, 2001- 487 с.
6. Дудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.06.02 / КНЕУ. - К., 2001. - 19 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.