17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Міжнародна інвестиційна діяльність№ роботи: 812
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

24. Міжнародна інвестиційна діяльність.................... .............................. ............3
51. Інвестиційна діяльність у вільних економічних і офшорних зонах.............6
Задача 24............................ .............................. .............................. ...........9
Визначити показники ефективності реальних інвестицій за такими даними:
Задача 51............................ .............................. .............................. .........................11
І снує проект створення невеликого підприємства для виробництва товару Х. Для цього треба придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. та інвестувати в обігові кошти 500 тис. грн. Термін експлуатації обладнання – 3 роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт Х випускається в обсязі: перший рік – 190 тис. шт.; другий рік – 360 тис. шт.; третій рік 500 тис. шт. Реалізувати продукцію можна за ціною 5 грн (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн без амортизаційних відрахувань. Ставка податку на прибуток – 30%. Розрахуйте грошовий потік за проектом, якщо альтернативна вартість капіталу – 15%.
Список використаної літератури.................... .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності. — К. : Алерта, 2003. — 338с.
2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. — К. : ЦУЛ, 2003. — 375с.
3. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. — К.: Кондор, 2005. — 406с.
4. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2001. — 280 с.
5. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький: ХНУ, 2004. — 310с.
6. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.