14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інституціональний аналіз проекту№ роботи: 805
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інституціональний аналіз проекту....................... .............................. ...............3
2. Аналіз ефективності інвестиційного об’єкту....................... ...........................4
Задача 1............................. .............................. .............................. ...........................9
Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного прибутку за проектами.
Задача 2............................. .............................. .............................. .........................10
В изначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40%.Зробіть висновок щодо реалізації проекту.
Задача 3............................. .............................. .............................. .........................11
В изначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20%, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн.
Задача 4............................. .............................. .............................. .........................11
В иберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості
Список використаної літератури.................... .............................. ..................13
   
Список літератури

1. Гоголь Г. Основи инвестирования. — М.: Дело, 2001. — 258 с.
2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Вища школа, 1998.-350 с.
3. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
4. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 59-71.
5. Крувшвиц Л. Финансирование и инвестиции: Учебн. для вузов / Пер. с Нем. Под ред. В. В. Ковалева,3. А.Сабова. - СПб.: Питер, 2001- 487 с.
6. Дудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.06.02 / КНЕУ. - К., 2001. - 19 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.