12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть та функції інвестиційного контролінгу№ роботи: 803
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

20. Суть та функції інвестиційного контролінгу………………………………..3
44 . Види та оцінка ризиків фінансових інструментів інвестування………..….8
Задача 20………………………………………………………………………… .11
Річна ставка процента складає 15%, річний темп інфляції дорівнює 8%. Яким можуть бути за 3 роки втрати від інвестицій у 20000 грн., якщо не враховувати премію за ризик?
Задача 44………………………………………………………………………. …11
Чистий прибуток акціонерного товариства зі статутним капіталом 500 тис. грн становив 200 тис. грн. Загальні збори акціонерів вирішили, що чистий прибуток розподіляється в такий спосіб: 50% — на виплату дивідендів, 50% — на розвиток виробництва. Визначте орієнтовно курсову ціну акції цього акціонерного товариства, ставку дивіденду, поточну прибутковість акції, якщо на момент розрахунку ставка банківського відсотка становила 20%, а номінал акції — 500 грн.
Список використаної літератури……………………………………………..… 13
   
Список літератури

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
2. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
3. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
4. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.