15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність правового регулювання інноваційної діяльності№ роботи: 801
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності………………….3
2. Специфіка і взаємозв’язок понять: «інтелектуальна власність», «промислова власність», «винахід»……………………………………………...8
Задача 4……………………………………………………………………... ……11

Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокової лінії) з переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис. грн., які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн. – першого року і 20 тис. грн. – другого.
Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 70 тис. грн., а монтажу – 24 тис. грн., який також має бути виконаний протягом року.
Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000 т сировини і виробляти 200 тис. банок консервної продукції за ціною 2,1 грн за банку. Собівартість продукції 1,6 грн за банку. Супутні капіталовкладення становлять 1100 грн щорічно.Термін експлуатації потокової лінії 5 років. Обчисліть економічний ефект від використання нової технології.

Список використаних джерел……………………………………………….….13
   
Список літератури

1. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36.
2. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України -1992-№12.
3. Про науково-технічну інформацію: Закон України //Відомості Верховної Ради України - 1993-№33.
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; Про охорону прав на промислові зразки; Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закони України //Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 7.
5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
6. Інноваційний менеджмент. Практикум для самостійного вивчення курсу/ А.С. Тельнов. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 118с.
7. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов/ Под ред.проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 208с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.