20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз прибутку підприємства на прикладі ДП "Оріон"№ роботи: 8
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
1.1. Фінансовий результат як об’єкт аналізу
1.2. Методи розрахунку чистого прибутку діяльності підприємства
1.3. Проблеми та нормативно-правове забезпечення аналізу фінансових результатів
1.4. Характеристика діяльності державного підприємства „Оріон”
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів ДП „Оріон”
2.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
2.2. Аналіз динаміки показників прибутку
2.3. Аналіз динаміки показників витрат
2.4. Показники рентабельності. Методика їх розрахунку. Їх переваги та недоліки
2.5. Факторний аналіз валового прибутку
2.6. Факторний аналіз показників рентабельності
2.7.Міжнародна практика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості ДП „Оріон”
3.1. Аналіз резервів збільшення прибутку
3.2. Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Висновки

Об’єктом дослідження стало ДП „Оріон”, яке було засновано 4 вересня 1995 року відповідно до наказу Держхарчпрому України від № 52 шляхом переєстрації було перетворене на державне підприємство по виробничому та комерційному обслуговуванню “Оріон”, яке є його правонаступником щодо майнових прав і обв’язків.
Досить важливе значення у економічному аналізі приділяється фінансовому аналізі. Останній проведено використовуючи показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та ділової активності.
Отже, як показав аналіз на сьогоднішній день підприємство „Оріон” знаходиться у досить важкому фінансовому становищі, тому воно потребує негайної розробки заходів по підвищенню прибутковості підприємства, про що мова буде йти далі.
Як видно, валовий прибуток підприємства на початку періоду становив 234,0 тис. грн., у 2004 році – 191,0 тис. грн., у 2005 році -160,2 тис. грн. Досить велика сума витрат підприємства іде на адміністративні витрати та витрати на збут. Саме після вирахування їх діяльність підприємства стає збитковою. Збиток підприємства у 2004 та 2005 роках відповідно становив 54,3 тис. грн. та 16,5 тис. грн.
Аналізуючи динаміку витрат по елементах можна зробити наступні висновки:
- величина матеріальних витрат у 2003 ороці складала 32,7 тис. грн, у 2004 та 2005 роках відповідно 33,9 тис. грн. та 21,3 тис. грн.;
- у 2003 році витрати на оплату праці становили 93,7 тис грн, у 2005 році величина показника зменшилась 77,6 тис. грн;
- величина амортизаційних відрахувань зросла з 16,2 тис. грн. до 26,6 тис. грн, що становить 164,1%;
- також відулось зменшення інших операційних витрат з 38,2 тис. грн. (2003 р.) до 23,0 тис. грн. (2005 р.).
Щодо рентабельності, то усі показники рентабельності на підприємстві є від’ємними, що є негативним явищем для підприємства і свідченням того, що підприємство знаходиться в кризовому стані.
Серед можливих шляхів підвищення прибутковості підприємства можна навести наступні:
- збільшення обсягів реалізації продукції;
- підвищення цін на продукцію;
- зміна асортименту продукції;
- зниження собівартості продукції.
На нашу думку, найбільш реальними є останні два.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.