23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Споживча оцінка асортименту та якості макаронних виробів№ роботи: 799
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП

Розділ 1: Огляд літератури щодо вивчення асортименту, споживчих властивостей макаронних виробів

1.1 Характеристика споживчих властивостей макаронних виробів
1.2 Напрями розширення асортименту та поліпшення якості макаронних виробів
1.3 Дефекти макаронних виробів

Розділ 2: Дослідження асортименту, якості, стану пакування та маркування макаронних виробів

2.1 Дослідження асортименту макаронних виробів, які реалізуються у торгівельні мережі м. Хмельницького
2.2 Дослідження якості макаронних виробів, які реалізуються у торгівельні мережі м. Хмельницького
2.3 Дослідження стану пакування, маркування та умов зберігання макаронних виробів, які реалізуються у торгівельній мережі м. Хмельницького

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
   
Список літератури

1. Изделия макаронные. Общие технические условия. ГОСТ 875-92
2. Изделия макаронные. Правила приемки и методы оперделения качества ГОСТ 14849-89.
3. Вироби макаронні «Екстра». Технічні умови. ТУ У 15.8 – 00380511 – 2004
4. Задорожний І.М., Гаврилишин В.В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари: Підручник. – Львів: „Компакт ЛВ”, 2004. – 304 с.
5. Капітанець Ю.О. Використання методу пріоритетів для оцінки об’єму регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці : ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 травня 2007 р. : тези, статті та повідомлення. – Хмельницький, ПВНЗ «УЕП». – 2007. – С. 170-174.
6. Капітанець Ю.О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня, 2008 р. / за ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 110-115.
7. Лапуста М.Г., Никитин Д.Н. Стимулирование повышения качества продукции – м.: Профиздат, 1980.-224 с
8. Медведев Г.М. Технология макаронных изделий. – СПб.: ГИОРД, 2005 – 312с
9. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
10. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
11. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
12. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
13. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
14. Пікус Р.В. Управління макаронним виробництвом // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
15. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
16. Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.
17. Совершенствование технологии макаронного производства / Н.И. Берзина, В.Г. Юрчак, А.А. Макаренкова, Ю.Н. Евенко. – К.: Урожай, 1991.-104 с
18. Руководство по технохимическому контролю макаронного производства. – М.: Пищевая промышленность, 1972 – 186с.
19. журнал «Продукти харчування» №3 март 2007-11-27
20. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Офіційний сайт Міністерства економіки України http://www.kmu.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.