17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Опишіть сутність управління матеріальним запасами у процесі виготовлення продукції.№ роботи: 792
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Опишіть сутність управління матеріальним запасами у процесі виготовлення продукції. Яка із схем управління запасами ефективна в умовах незалежного попиту?....................... .............................. .............................. ............3
2. Покажіть особливості керування групами на різних стадіях їх розвитку. Які стилі керування будуть ефективними у кожному випадку?...................... .........9
3. Завдання………………………………………………………… ……………..13
Дати оцiнку варiантам рішень стосовно негативних соцiально-економiчних наслiдкiв реалiзацiї технологiчної iнновацiї. Визначити оптимальний варiант за критерiєм економiчної ефективностi.
Список використаної літератури……………………………………………..… 14
   
Список літератури

Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 2003. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.