22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Складіть етичний кодекс фірми у світлі вимог соціальної відповідальності№ роботи: 789
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Складіть етичний кодекс фірми у світлі вимог соціальної відповідальності…………………………………… ………………………...……3
2. Завдання………………………………………………………… ……………..14
В акціонерному товаристві виникла конфліктна ситуація між заступником виконавчого директора та головним бухгалтером з приводу нарахування премії виробничим підрозділам.
Завдання та запитання:
- охарактеризувати конфліктну ситуацію;
- які комунікації слід застосувати для розв’язання конфлікту;
- дати схему розроблення рішень для ліквідації конфлікту;
- які формальні та неформальні групи слід залучати для розв’язання конфлікту.

Список використаних джерел…………………………………………………..15
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. –Казань: Фирма "СКАМ", 1992. –138с.
6. Агафонов В.П. и др. Философия. Наука. Человек. Конфликт или гармония? Учеб. пособие /Под науч. и общ.ред. В.Л.Обухова.– С-Пб.: изд. гос.аграр. ун-та. 1993.
7. Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля. /Сб. ст./ Отв. ред. Я.Гилинский –М.: Ин-т социологии, 1992. –182с.
8. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебн.для вузов.-М.: ЮНИТИ, 1999.-551с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.