13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте сутність ситуаційного підходу до лідерства при управлінні організацією.№ роботи: 786
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Охарактеризуйте сутність ситуаційного підходу до лідерства при управлінні організацією. Який стиль лідерства більшою мірою характерний в умовах України? Чи дає такий стиль повною мірою використовувати трудовий потенціал організації? Відповідь обгрунутуйте.

2. Опишіть стратегічні альтернативи розвитку підприємства, що має сильні конкурентні позиції і працює в умовах економічного спаду. Наведіть приклади із практики вітчизняного підприємництва, що підтверджують вибір вказаних альтернатив.

3. Ситуація

Список використаної літератури
   
Список літератури

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
3. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 2003. – 384с.
4. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
5. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
6. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.