19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте структури управління, що застосовуються в організаціях едхократичного та партисипативного типу. В чому перевага цих структур перед традиційними лінійно-функціональними?№ роботи: 779
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Охарактеризуйте структури управління, що застосовуються в організаціях едхократичного та партисипативного типу. В чому перевага цих структур перед традиційними лінійно-функціональними?
2. За якими правилами повинен здійснюватися вибір оптимального рішення із декількох альтернатив? Наведіть конкретний приклад для ілюстрації.
3. Завдання. „Вирішення конфліктної ситуації”
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
4. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995
5. Аналіз вигід і витрат: практ. посібн. / Пер. з англ. С. Соколик. – К.: Основи, 2000.
6. Апчерч А. Управленческий учёт. – М.: Финансы и статистика, 2002.
7. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005.
8. Атрилл П., Мак Лейни Э. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров. – Дн.: Баланс-клуб, 2003.
9. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2004.
10. Друри К. Управленческий и производственный учёт. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.