22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Умови успіху при здійсненні змін в організації.№ роботи: 777
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Умови успіху при здійсненні змін в організації. Причини опору змінам на вітчизняних підприємствах і методи його подолання………………………….3
2. Дослідіть схему планування робочого часу менеджера із застосуванням методу «Альпи», принципів Парето та Ейзенхауера……………………..…….7
3. Проаналізуйте можливість залучення працівників до прийняття рішень в умовах України. Екстраполюйте ці можливості на організацію, де працюєте………………………………………………………… …….................11
Літерат ура……………………………………………………………………. ….13
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.