10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мислення як аналітично-синтетична діяльність мозгу№ роботи: 767
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Мислення як аналітично-синтетична діяльність мозгу (особливості мислення, види мислення, розумові операції, форми мислення, етапи розумової дії).......................... .............................. .............................. .............................. ..............2
2. Форми організації навчального процесу....................... .............................. ...........7
3. Психологічна характеристика особистості................... .............................. ...........9
Список використаних джерел........................ .............................. .............................1 1
   
Список літератури

1. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002 192 c.
2. Соціальна педагогіка: підручник /За ред.А.Й. Капської - К.:, 2003.
3. Степанов М. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. Видання 2-ге, виправлене, доповнене
4. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюн и др.-Москва: 2002.
5. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
6. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
7. Палеха Ю. І., В. І. Герасимчук, О. М. Шиян,"Основи психології та педагогіки" вид. ЄУФІМБ, К-2003,
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.