17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Пам’ять як психічний пізнавальний процес№ роботи: 766
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Пам’ять як психічний пізнавальний процес (визначення пам’яті, її види, процеси, основні теорії, індивідуальні відмінності).................. .............................. ....2
2. Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки. Структура і галузі педагогіки.................... .............................. .............................. .............................. ...........5
3. Психологічна характеристика особистості................... .............................. ............10
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. ...11
   
Список літератури

1. «Основы психологии и педагогики. Конспект лекций для студентов всех специальностей заочной формы обучения» Под ред. А.Г. Романовского Х.: ХГПУ, 2000
2. “Практикум з основ психології” (Навч. пос.) Романовський О.Г., Черваньова З.О. Х.: НТУ “ХПИ”, 2001
3. Психологія та педагогіка: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни за КМСОНП.- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.
4. Волкова Н.П. Педагогіка К., 2002 р.
5. Палеха Ю.Л., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки К., 2001 р
6. Серьожнікова Р.К. Основи психології і педагогіки К., 2003 р
7. М’ясоїд П.П. Загальна психологія К., 2001 р.
5. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка К., 1999 р
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.