17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність потреб та особливості їх розвитку№ роботи: 765
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Сутність потреб та особливості їх розвитку...................... .............................. .....4
2. Структура потреб та зміни у ній........................... .............................. ...................8
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................14
Список використаної літератури.................... .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Амстронг М. Осовы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – ростов Д: Феникс, 1998. – 512 с.
2. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
3. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.
5. Управленческое консультирование: Пер. с англ / Под ред М. Кубра СП, 1992.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.