21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація ЦССМ клубів молодої сім’ї як одна із форм соціальної роботи№ роботи: 760
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Організація ЦССМ клубів молодої сім’ї як одна із форм соціальної роботи
2. Особливості роботи соціального працівника з різними типами сімей
3. Практика соціальної реабілітації сім’ї, в якій виховується дитина з особливими потребами
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Аксенова Л.И., Архипов Б.А., Белякова Л.И. Специальная педагогика.-М.: Академия, 2000.-400с.
2. Главник О. Психологічна допомога батькам.-К.: Шкільний світ, 2002.-112с.
3. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности.-М.: Изд-во МГУК, ИПО «Профиздат», 2002.-288с.
4. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы.-М.:ВЛАДОС, 2000.-240с.
5. Ильичев Д. Реабилитация детей с ограниченными возможностями// Социальная работа.- 2003.-№2.-С.46-49.
6. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи.-К.,2000-372с.
7. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии.-М.: ВЛАДОС, 2003.- 408с.
8. Никитин В.Г. Социальная педагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.- 366 с.
9. Пашков А.Г., Гонеев А.Д. Педагогические основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.-Курск: КГМУ, 1999.-224с.
10. Поддьяков Н. Формирование творчества у детей дошкольного возраста// Прикладная психология и психоанализ.-№1.-М.: МПА, 1998.-С.50-54
11. Титаренко Т. Як працювати з батьками хворих дітей// Психолог.-№5.-2003.-С.3-7
12. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник, Киїів – 2000 р, 259 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.