17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Прибуток як економічна категорія№ роботи: 76
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. 3
Розділ 1. Прибуток як економічна категорія..................... .............................6
Розділ 2. Альтернативні теорії прибутку...................... .............................. ..11
2.1. Прибуток у теоріях меркантилістів і класиків...................... ................11
2.2. Прагматики про прибуток...................... .............................. ...................12
2.3. Прибуток у теорії К. Маркса........................ .............................. .............13
2.4. Сучасні західні теорії прибутку...................... .............................. ..........14
Розділ 3. Система розподілу доходів та види прибутку...................... ........17
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ......38
Список використаної літератури.................... .............................. .................41
Додатки.. .............................. .............................. .............................. .................43
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,2001
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 2005
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 2007
4. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
5. Основи економічної теорії / за редакцією С.В. Мочерного. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1998
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
8. Экономическая история капиталистичеких стран / под редакцией В.Т. Чунтулова, В.Г. Сарычева. — Москва: Вышая школа, 1995
9. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 2002. - 480 с.
10. Кривенко К. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку // Економіка України. — 2002. — №7
11. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
12. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 2001. - 624 с.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
14. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
15. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
16. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
17. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
18. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К., 2008
19. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
21. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 2004. - 264 с.
22. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.