18 . 01 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статус людини в колективі, статус групи№ роботи: 756
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Статус людини в колективі, статус групи…………………………………3
2. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні…………………………….8
Літе ратура……………………………………………………………… ………13
   
Список літератури

1. Амстронг М. Осовы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – ростов Д: Феникс, 1998. – 512 с.
2. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
3. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.
5. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. — Воронеж, 1984.
6. Бандурка A M., Друзь В. А Конфликтология. — Харьков, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.