25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Структура соціологічної науки№ роботи: 745
розділ: Соціологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Структура соціологічної науки......................... .............................. ...................2
2. Етносоціологія та предмет її дослідження................... .............................. .......5
3. Опитування як метод збору соціологічної інформації.................... ................8
Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. Під заг. ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. – 736 с.
2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією В.Г.Породяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999. – 384 с.
3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології.. — К.: 1992.
4. М.Захарченко. Історія соціології, 1993, ст. 178.
5. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. — К.: 1996.
6. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу (Піча В., Семашко О., Черниш Н.) - К.: 1996.
7. Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. - К.: 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.