20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління№ роботи: 741
розділ: Соціологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління…....3
2. Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні…………………………………………..7

3. Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відрізняються від індивідуальних………………………………………… ……………………..….10
4. За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації……………………………………...…… .11
5. Які основні види комунікацій існують в організації……………………….13
Списо к використаної літератури……………………………………………….. 15
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 2003. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.